fbpx

Bilgi & Randevu:

Çınlama – Tinnitus

KULAK ÇINLAMASI, TİNNİTUS NEDİR? – ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Tıpta tinnitus adı verilen çınlama-uğultu, dışarıdan sesli bir uyaran olmadığı halde bir ses varmış gibi kulakta ya da kafa içinde ses algılanmasıdır.
Çok eski çağlardan beri var olan ve insanları rahatsız eden kulak çınlamalarına ait en eski bilgiler mısır yazıtlarına (M.Ö.1600) dayanır. Hipokrat, M.Ö.400 yıllarında bu konuyla ve tedavisiyle ilgili yazılar yazmıştır.
Tinnitus adını latince çan çalmak ,zil çalmak anlamına gelen tinni(e) kelimesinden almaktadır.
İngilizce tinnitus, Fransızca akufen,  adları verilen kulak çınlaması  bir hastalık değil pek çok hastalıkta oluşabilen ve kulak burun boğaz polikliniklerinde en sık rastlanan şikâyetlerden biridir.

Sürekli veya aralıklı olabilir,  ton ve şiddet açısından da değişkenlik gösterirler. Bazen uğultu şeklinde, bazen de ıslık gibi çok tiz bir ses tipindedir. Çok hafif olabildiği gibi çok rahatsız edici de olabilir. İşitme kaybı ile birlikte olabilir veya olmayabilir.

Devamlı olarak 5 dakikayı geçmeyen ve  aralıklı olarak  1 haftadan fazla sürmeyen çınlamalar normal kabul edilmekte, ancak daha fazla  devam edenler hastalık olarak kabul  edilmektedir.

Toplumda genel görülme sıklığı %15’dir, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar, 50-80 yaş aralığında görülme sıklığı %30-40’lara kadar yükselir.

KULAK ÇINLAMASI – TİNNİTUS ÇEŞİTLERİ

Kulak Çınlamaları – Tinnitus iki temel gruba ayrılır.

Subjektif tinnitus: Sadece hasta tarafından duyulabilen çınlama olup daha yaygındır. Sıklıkla iç kulakta, işitme sinirindeki ve bazen de beyindeki işitme merkezinde var olan bazı hastalıklardan oluşur.

Objektif tinnitus: Hem hasta hem de başkaları  tarafından duyulabilen çınlamadır. Nadir rastlanır. Dışarıdan gelen bir ses olmadığı halde; damar anormallikleri, östaki tüpü açılıp kapanmaları, boyun çene ve damaktaki bazı kas kasılmaları sonucu oluşan sesin duyulmasıdır. Bu tür sesler kulak çevresine yaklaşıldığında veya bir aletle dinlenildiğinde başkaları tarafından da duyulabilir.

Tinnitus kaynaklandığı bölgeye görede Santral ve Periferik Tinnitus olarak  sınıflandırılabilir.

Periferik Tinnitus 
Dış + Orta + İç Kulak ve İşitme Sinirinden kaynaklanan tinnitus
Santral Tinnitus
Beyin sapı, beyindeki İşitme Yolları,Beyindeki İşitme Merkezinden kaynaklanan tinnitus.
Santral ve periferik tinnitusu kesin olarak  birbirinden ayıracak bir test henüz yoktur. Tinnitusun hangi taraftan duyulduğu ya da başın neresinde hissedildiğİ ve işitildiği yer de bu konuda tam belirleyici değildir.

KULAK ÇINLAMASINDA DEĞERLENDİRME VE MUAYENE
Bu tür hastaların değerlendirilmesi ve muayenesinde öncelikle aşağıdaki üç önemli konu üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

  • Çınlamanın karakteristiği ve özelliklerinin belirlenmesi
  • İç kulak fonksiyonlarındaki bozuklukların saptanması
  • Tümör gibi önemli, ilerleyici bir hastalığın var olup olmadığının saptanması

Toplumda çok yaygın olan Tinnitus varlığında, başlangıçta çınlama,uğultu çok aşırı değilse,  hastalar genellikle bu sorunun sadece kendilerini ilgilendirdiği ve başkalarına kulaklarındaki gürültüden bahsetmenin inandırıcı olmayacağını düşünebilirler.

Hastaların birçoğu gürültülü ortamda konuşmakta sıkıntı çeker. Bunun sonucu kalabalık yerlerden uzak dururlar ve bu davranış kendilerini başkalarından izole etme sonucunu getirir. Günümüzün toplumunda bu izolasyon bile yaşam kalitesini ciddi biçimde bozmaya yeterlidir.

Çınlamanın  aşırı  olduğu  durumlarda işitmeden tamamen vazgeçmeye hazır hastalar olduğu gibi intihara kadar götürebileceğide unutulmamalıdır.

Tinnituslu hastadan alınacak bilgiler
Çınlamanın değerlendirilmesinde hastadan alınacak hikaye yani hastanın anlatacakları büyük bir önem taşır. Çınlama veya uğultunun nasıl bir ses olduğu, ne tarafta hissedildiği, devamlı mı aralıklı mı olduğu, uyku üzerine etkisi, birlikte baş dönmesi, işitme kaybı, kulak tıkanıklığı v.b. şikâyetlerin olup olmadığı detaylı olarak sorulmalıdır.

Hastalar sesi; vızıltı, esinti, zil çalması, gürlemeler, kaynamalar, rüzgâr sesi, çağlayan sesi ve ıslık sesi gibi çeşitli ifadelerle tanımlarlar. Bir kulağından ya da iki kulağından birlikte ses duyduğunu, sesin başın arkasından, yanlarından, ortasından veya derinden, hatta bazen sesin dışarıdan geldiğini söyleyebilir. Bu bilgiler son derece  değerlidir.

Hastanın  hobileri ve alışkanlıkları sorulmalı, büyük sanayi gürültüleri ortamında uzun yıllar çalışma, avcılık, atıcılık, askerlik sırasında ateşli silah kullanımı özellikle öğrenilmelidir.

Geçmişte kafa travması, kulağa yan etkisi olan ototoksik ilaç kullanım, alerji, şeker hastalığı, hormonal hastalıklar, guatr, epilepsi, otoskleroz mutlaka sorulmalı, çınlamanın psikolojik hastalıklarla yakın bir ilişkisi olabileceği de akılda tutulmalıdır.

Şikayetleri hakkında detaylı bilgi alındıktan sonra endoskopik ve mikroskopik KBB muayenesi, nörolojik muayene ve genel tıbbi muayene yapılarak hangi test ,film ve tetkiklerin isteneceğine  karar verilir.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

RANDEVU TALEP EDİN

Aklınıza takılan başka sorular varsa; çekinmeden bize ulaşıp, randevu talebinde bulunabilirsiniz.

HIZLI İLETİŞİM

Telefon: 0 (538) 442 48 28
Mail: info@otrila.com
Adres: Maltepe mahallesi, Eski Londra Asfaltı cad. Kale Avrupa Konutları No: 32/1H Cevizlibağ/Zeytinburnu/İstanbul

HIZLI RANDEVU TALEBİ